Vervain, Bracted

Bracted Vervain

Vervain, Bracted

Eye Catching Beauty ~ https://youtu.be/2jHLz56hac0