top of page

Jiaogulan

Jiaogulan ~ (Gynostemma pentaphyllum)

Jiaogulan

Fairy Herb ~ https://youtu.be/M0BqtjIVDOU
Lift Your Energy ~ https://youtu.be/YRiEduy_owc
Southern Ginseng ~ https://youtu.be/e6qq3qIuf_E
Twisting Blue Plant ~ https://youtu.be/A83hOBZmByk

bottom of page